Amaç

1950'lerden bu yana, İletişim Devrimi’nin geçerli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu devrimin ve Bilgi Toplumu’nun getirdikleri ve temel nitelikleri artık, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de gözlenmektedir. Nedir bu dikkati çeken temel nitelikler? Bunlar, bilginin, bir ticari mal olarak alınıp satılabilmesi, çok artmış olması, hızla yayılması ve bilgiye çok büyük ölçüde kolayca erişilebilmesidir.

Dolayısıyla, herkes iletişim çağının getirdiği imkânlardan yararlanıyor ve yararlanmalıdır. Bu imkânlardan yararlanılmalıdır ki bilgilenme, bilgi ve düşünce üretimi, etkileşim artsın. Tüm bunlar dünyada, değişimin ve gelişimin artması demektir. Bu süreç, her toplumun ve herkesin yararınadır. Her kim bilginin artmasına ve yayılmasına katkıda bulunuyorsa, o kişi insanlığa hizmet ediyor demektir.

Biz de "Toplumsal Dinamik" adı altında oluşturduğumuz bu İnternet sitesi vasıtasıyla hem söz konusu imkânlardan yararlanmak hem de ürettiğimiz bilgi ve düşünceleri herkese ulaştırmak istedik.