monet_11_Imprese_Vychod_Slunce_1873.jpgvan_goghs_16_la-meridienne-ou-la-sieste-dapres-millet.jpgmonet_20_Zena_s_destnikem_1876.jpgmonet_22_Bulvar_Kapucinu_1873.jpgmonet_14_Dalnicni_most_v_Argenteuil_1874.jpgmonet_17_Seina_u_Argenteuil_1874.jpgbarge_haulers_18_on_the_volga_1870.jpgmonet_19_La_femme_au_metier_1875.jpgmonet_13_Maky_pobliz_Argenteuil_1873.jpgmonet_14_waterlily_pond_1899.jpgrenoirs_15_bal-du-moulin-de-la-galette.jpgmonet_23_Poplars_along_the_River_Epte_Autumn_1891.jpgmonet_12_Regata_v_Argenteuil_1872.jpgmonet_18_Most_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_16_Promenada_1875.jpgvan_gogh_13_the-starry-night-1889.jpgwilliam_turner_17_the-lake-petworth-sunset-fighting-bucks_1829.jpgvan_gogh_12_seascape_at_saintes-maries.jpg

Uygar İnsanın Doğadan Kopuş Süreci Hızlandı

Kültür ve Uygarlık Yaratan Varlık

İnsan, yeryüzündeki diğer canlılardan farklı olarak kültür ve uygarlık yaratan bir varlıktır. İnsanoğlu ihtiyaçlarını giderirken, yani beslenme, barınma, soyunu devam ettirme, güvenliğini sağlama ve diğer psikososyal ihtiyaçlarını tatmin etme çerçevesinde, bu faaliyetlerini yürütürken aynı zamanda kültür ve uygarlık oluşturur. Coğrafya ve zaman faktörlerine bağlı olarak farklı toplumlar kendi yapı ve yaşayış koşullarına bağlı olarak farklı kültürler yaratmışlardır. Belirli toplumların geliştirdikleri kültürler de, belli bir gelişme ve evrim aşamasından sonra uygarlık aşamasına ulaşmaktadır.

Yönetmek Üzerine

İnsanın bütün eylemleri en başta, hangi nitelikte olursa olsun, ihtiyaçlarını tatmine yöneliktir. Bu ana sebep insanı çevresi ile iletişime-etkileşime götürür ve insan, yaşamı boyunca bu tür amaçlarını gerçekleştirmek için mücadele eder. Kişinin önce hayata tutunması, canlılığını, soyunu sürdürebilmesi vazgeçilemez bir şarttır. Dolayısıyla tüm canlılarda olduğu gibi insanların da, önde gelen etkinlikleri özellikle fizyolojik nitelikte olan ihtiyaçların yani beslenme, barınma ve üreme ihtiyaçlarının karşılanması, bunların tatmini bakımından doğa ile diğer insan ve topluluklarla ilişkiye girmeleri ve mücadeleyi ömür boyu sürdürmeleri gerekiyor. Bu sebeple olsa gerek Konfüçyüs “Dünyayı yöneten aşk ve açlıktır” demiştir.

Artık En Önemli Politik Aktör Kitlelerdir

Bu sitede yayımladığımız birkaç makalede, İletişim Devrimi’nden sonra 21. yüzyılda politika ile ilgili her türlü etkinliklerde, süreçlerde ve karar mekanizmalarında kitlelerin etkilerinin eskiye göre arttığını belirtmiştik. Şimdi kitlelerin tüm politik kararlarda, uygulamalarda baskın bir şekilde rol oynadıklarını daha genişçe ve ayrıntılı olarak ele almak istiyoruz.

Kitleler, tüm dünyada Yakınçağ’la birlikte sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik devrimlerin sonucu olarak, demokratik düşüncelerin, kurumların ve siyasi sistemlerin devreye girmesi ile önem kazanmıştır. Yani toplumlar monarşik yönetim sistemlerinden, geleneklerinden insan hak ve özgürlüklerine dayalı demokratik uygulamalara geçtikçe kitlelerin etkinliği artmıştır. İletişim-Bilişim Devrimi ile katılımcı demokrasi öne çıktıkça politikacılar kitlelerin düşüncelerine, yargılarına ve taleplerine daha fazla yer vermek zorunda kalmışlardır.