monet_14_Dalnicni_most_v_Argenteuil_1874.jpgbarge_haulers_18_on_the_volga_1870.jpgvan_gogh_12_seascape_at_saintes-maries.jpgwilliam_turner_17_the-lake-petworth-sunset-fighting-bucks_1829.jpgrenoirs_15_bal-du-moulin-de-la-galette.jpgmonet_16_Promenada_1875.jpgmonet_12_Regata_v_Argenteuil_1872.jpgmonet_22_Bulvar_Kapucinu_1873.jpgmonet_11_Imprese_Vychod_Slunce_1873.jpgvan_goghs_16_la-meridienne-ou-la-sieste-dapres-millet.jpgmonet_20_Zena_s_destnikem_1876.jpgmonet_13_Maky_pobliz_Argenteuil_1873.jpgmonet_17_Seina_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_18_Most_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_19_La_femme_au_metier_1875.jpgmonet_14_waterlily_pond_1899.jpgmonet_23_Poplars_along_the_River_Epte_Autumn_1891.jpgvan_gogh_13_the-starry-night-1889.jpg

Batı'nın Bütün Cilaları Dökülüyor

Batı Uygarlığı

Siyasal alanda ve sosyal bilimler literatüründe Batı denilince Amerika’yı da içine alacak biçimde olmak üzere Batı uygarlığı yani Avrupa uygarlığı akla gelir. Bu özü itibariyle bir Hıristiyan uygarlığıdır. Zaten birçok uygarlık tarihçisi de geçmişte görülen uygarlıkları tanımlar ve açıklarken dini referans olarak ele almaktadırlar. Çünkü din uygarlıkların en önemli manevi unsurunu teşkil etmektedir. Bugün Kuzey Amerika bu uygarlığın daha genç, dinamik, yaratıcı bölümünü, Avrupa kıtası ise yaşlanmış, yorgun ve nispeten yaratıcılığı azalmış mekânını oluşturmaktadır. Uygarlıkların tarihiyle ilgili kitap ve diğer metinlerde çok zengin bir “Doğu-Batı” literatürü de bulunmaktadır. Burada Batı ifadesiyle Batı uygarlığı, Doğu ifadesiyle de daha çok Doğu İslam uygarlığı kastedilmektedir.

21. Yüzyılda Dünyadaki Değişimin Temel Dinamiği

Dünya Hızla Değişiyor


Dünyada yaklaşık son elli yıllık dönem içinde her alanda olmak üzere hızlı bir değişme gözlenmektedir. Neredeyse bütün teoriler, yerleşik geleneksel değerlerin çoğu hızlı bir biçimde önemlerini, sosyal hayattaki mevcut rollerini kaybetmekte, eskimekte ve bu unsurların yenileri oluşmakta, bunlar hemen günlük yaşama da katılmaktadırlar. Çoğu bireyler ve gruplar bu açıdan büyük uyumsuzluklar da yaşamaktadırlar. Böylesine hızlı bir değişim süreci ile insanlık daha önce hiç karşılaşmamıştı.

Uygarlık tarihinde ve evrensel düzeyde ilkçağlardan bu yana meydana gelen toplumsal değişme olgularında önemli aşamaları ifade eden ve devrim niteliğinde teknolojik-ekonomik buluşlar, adımlar vardır. Bunlar insanlık ve uygarlık tarihinin âdeta nirengi noktalarıdır.

Kutuplaşma-Kamplaşma-Ötekileştirme

Sosyal Farklılaşma Kavramı

Ülkemizde son dönemde gerek günlük konuşmalarda gerekse siyasi tartışmalarda birbiriyle çok yakın olan ve çoğu zaman örtüşen bu üç kavram sıkça kullanılmakta ve tekrarlanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de bu dönemde sosyal ve siyasal gerilimlerin, çatışma ve bölünmelerin arttığına dikkat çekilmektedir. Bu düşünce ve tespit büyük ölçüde doğrudur. Belirttiğimiz kavram ve uygulamalarla ilgili olarak herkes, her kesim diğerlerini, karşı tarafı suçlamakta, kendisinin sosyal ve siyasal bütünleşmeden yana olduğunu savunmaktadır. Bu tartışmalar, suçlamalar içinde gerçekten kimlerin ve hangi kesimlerin kamplaşma ve kutuplaşmaları teşvik ettiği, artırdığı netleşmemekte ve gerçeğin ortaya çıkarılması mümkün olmamaktadır.