monet_14_Dalnicni_most_v_Argenteuil_1874.jpgwilliam_turner_17_the-lake-petworth-sunset-fighting-bucks_1829.jpgmonet_12_Regata_v_Argenteuil_1872.jpgmonet_18_Most_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_14_waterlily_pond_1899.jpgvan_gogh_13_the-starry-night-1889.jpgvan_gogh_12_seascape_at_saintes-maries.jpgrenoirs_15_bal-du-moulin-de-la-galette.jpgmonet_19_La_femme_au_metier_1875.jpgmonet_16_Promenada_1875.jpgmonet_11_Imprese_Vychod_Slunce_1873.jpgbarge_haulers_18_on_the_volga_1870.jpgmonet_13_Maky_pobliz_Argenteuil_1873.jpgvan_goghs_16_la-meridienne-ou-la-sieste-dapres-millet.jpgmonet_20_Zena_s_destnikem_1876.jpgmonet_17_Seina_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_23_Poplars_along_the_River_Epte_Autumn_1891.jpgmonet_22_Bulvar_Kapucinu_1873.jpg

Kadın Cinayetleri Üzerine

Kadınları En Yakınları Öldürüyor

Son birkaç yıldır âdeta bir salgın gibi, neredeyse hergün bir kadın erkekler tarafından öldürülmektedir. Bu cinayetlerde ölen kadınlarla öldüren erkekler arasında evlilik veya sevgili olma gibi ilişkilerin varlığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla cinayetlerde bu evliliklerin ve evlilik öncesi yaşanan flörtlerin devam ettirilmesi veya ayrılma, boşanma konularında taraflarda oluşan tercih ve karar farklılıkları birinci derecede rol oynamaktadır. Bazen iki tarafın aileleri de bu tartışmalara, kavgalara karıştıkları için durum daha dramatik bir hâl almaktadır. Sonuçta bu tür olaylarda kadınlar hep yakınları tarafından öldürülmektedirler. Kadın cinayetlerinin bu kadar yaygın olması, söz konusu olgunun toplumsal bir sorun hâline geldiğini gösterir.

Politika Nedir?

Türkiye’deki Durum

Türkiye’de her ortamda ve herkes tarafından en çok tartışılan kavram “politika” (siyaset) kavramıdır. Biz bu makalede etimolojik bilgi vermekten çok politikayı, bir sosyal eylem ve etkinlik olarak ele alıp irdelemek,  analiz etmek ve bazı özelliklerine dikkat çekmek istiyoruz. Çok tartışılan bir kavram ve etkinlik alanı olmasına karşılık politika kendi sınırları içinde ve kendi muhtevası çerçevesinde değil, başka sosyal kavram ve değerlerle,  kurumlarla,  hatta bireysel, sübjektif duygu ve düşüncelerle karıştırılarak konuşulup değerlendirilmekte, oldukça yüzeysel ve uluorta yargılarda bulunulmaktadır. Dolayısıyla bu kavram üzerinde sonsuz denecek kadar çok zihinsel kurgu yapılmakta, sürekli soyut bir spekülasyon ortamı yaratılmaktadır.

Türkiye Değerler Karmaşası Yaşıyor

Sosyal Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
Toplumdaki sosyal kurumlara, normlara dolayısıyla bireylerin davranışlarına yön veren sosyal değerler toplumda belirli faktörlere bağlı olarak bir sosyolojik süreç içinde oluşurlar. Sosyal değerler toplumları ayakta tutan, bütünleştiren en önemli psikososyal ve kültürel faktörlerdendir. Toplumsal bütünlüğü, ahengi bu duygusal ve zihinsel unsurlar sağlamaktadır. Bunlar bir binadaki tuğlaları veya taşları birbirine bağlayan harca benzerler. Bu harç olmazsa nasıl tuğla ve taşlar binayı meydana getiremezse, değerler olmayınca da toplumun bütünlüğü oluşturulamaz. Onun için başta Durkheim olmak üzere birçok sosyolog toplumun idealleştirilmiş duygu ve düşünceler yani değerler yaratmak zorunda olduğunu vurgulamışlardır. Aslında bireyler de kendilerince çok önemsenen ve kendi davranışlarında bir kriter olarak kabul ettikleri belirli yaşam ilkeleri, felsefeleri olduğunu genellikle söylerler ve bunlara uymak istediklerini belirtirler. Dolayısıyla hem insan hem de toplum için “değer yaratan bir varlık” ifadesini kullanmak doğru olur. Biz burada bireylerin değil, toplumun ürettiği değerler üzerinde durmak istiyoruz.