van_goghs_16_la-meridienne-ou-la-sieste-dapres-millet.jpgmonet_18_Most_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_22_Bulvar_Kapucinu_1873.jpgwilliam_turner_17_the-lake-petworth-sunset-fighting-bucks_1829.jpgmonet_17_Seina_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_14_waterlily_pond_1899.jpgmonet_14_Dalnicni_most_v_Argenteuil_1874.jpgmonet_12_Regata_v_Argenteuil_1872.jpgmonet_11_Imprese_Vychod_Slunce_1873.jpgmonet_19_La_femme_au_metier_1875.jpgmonet_23_Poplars_along_the_River_Epte_Autumn_1891.jpgvan_gogh_12_seascape_at_saintes-maries.jpgmonet_16_Promenada_1875.jpgbarge_haulers_18_on_the_volga_1870.jpgrenoirs_15_bal-du-moulin-de-la-galette.jpgmonet_13_Maky_pobliz_Argenteuil_1873.jpgvan_gogh_13_the-starry-night-1889.jpgmonet_20_Zena_s_destnikem_1876.jpg

Muhafazakârlık

Muhafazakârlık Ne Demektir?
Muhafazakârlık kavramı Türkiye’de gene güncelleşti. Ülkemizde düşünsel alanda bir istikrar, tutarlılık, süreklilik olmadığı için birçok kavram, düşünce bir vesile ile gündeme gelir ve bir süre tartışılır, ardından unutulur, tekrar güncel hâle gelinceye kadar kaybolur gider. Bir kamuoyu araştırmasına bağlı olarak muhafazakârlıkta da böyle oldu;

Politika ve Ahlak İlişkisi

Politika ve Ahlak Nedir?
Politika ile ahlak arasındaki ilişki siyaset sosyolojisi ve felsefesinde birtakım teorisyenlerce zaman zaman dile getirilmiş ve tartışılmıştır. Siyasi doktrinlerin tarihine baktığımızda da bazı teorisyenlerin bu soruna değinmiş olduklarını görürüz. Biz burada politika ve ahlak kavramlarına özetle değindikten sonra bu iki sosyal olgu arasındaki ilişkileri ele alıp irdelemek istiyoruz. Politikaya bir kavram ve sosyal etkinlik olarak, bu sitedeki “Politika ve Sosyoloji” başlıklı makalemizde kısaca yer vermiştik.

Popüler Kültür

Popüler Ne Demektir?
Sitemizde kültürle ilgili birkaç makale bulunmaktadır. Bu kez gene kültürle doğrudan ilişkili olan ve günümüzde sık kullanılan “popüler kültür” kavramını ele alarak inceleyip irdelemek istiyoruz. Popüler kültür kavramı, 1950’lerde gerçekleşen İletişim-Bilişim Devrimi’nden sonra medyanın çok öne çıkması ile güncel hâle gelmiş ve sosyokültürel yaşamda bu kavramın yaygın olarak kullanılması sosyologların hayli dikkatini çekmiştir. Acaba popüler kültür postmodernizm ve küreselleşme gibi süreçlere bağlı olarak yeni ve evrensel bir kültürel gelişim aşamasını mı ifade etmektedir? Bu bir alt kültür müdür? Yeni kuşakların oluşturduğu bir kültür müdür? Geçici midir, acaba bunun kalıcı boyutları da var mıdır? Bunda evrensel özellikler mi, yerel-ulusal özellikler mi ağır basmaktadır? Yoksa popüler kültür bir kültürel bozulmayı mı ifade etmektedir? Bunlara benzer sorular ve cevapları yoğun olarak tartışılmıştır; hâlen de tartışılmaktadır.