monet_22_Bulvar_Kapucinu_1873.jpgbarge_haulers_18_on_the_volga_1870.jpgmonet_14_Dalnicni_most_v_Argenteuil_1874.jpgmonet_18_Most_u_Argenteuil_1874.jpgvan_gogh_13_the-starry-night-1889.jpgwilliam_turner_17_the-lake-petworth-sunset-fighting-bucks_1829.jpgmonet_19_La_femme_au_metier_1875.jpgmonet_20_Zena_s_destnikem_1876.jpgmonet_17_Seina_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_16_Promenada_1875.jpgmonet_11_Imprese_Vychod_Slunce_1873.jpgmonet_23_Poplars_along_the_River_Epte_Autumn_1891.jpgmonet_12_Regata_v_Argenteuil_1872.jpgvan_goghs_16_la-meridienne-ou-la-sieste-dapres-millet.jpgmonet_14_waterlily_pond_1899.jpgmonet_13_Maky_pobliz_Argenteuil_1873.jpgrenoirs_15_bal-du-moulin-de-la-galette.jpgvan_gogh_12_seascape_at_saintes-maries.jpg

Devlet Teorilerle Yönetilmez

Lévi-Strauss, Gurvitch, Aron, Duverger ve Touraine 20. yüzyılda yaşamış önemli Fransız sosyal bilimcileri ve sosyologlarıdır. Bunlardan Duverger’in 1950’lerde yazdığı “Siyasal Partiler” adlı kitabı birçok eseri gibi 1970 yılında Türkçe’ye de tercüme edilmiş ve aynı yıl yayımlanmıştır. Anayasa Profesörü Ergun Özbudun’un yaptığı tercüme oldukça anlaşılır ve düzgün. Duverger bu eserinde siyasi partileri her yönü ile ele alıp analiz ederek,  faşist ve komünist partiler gibi ideolojik bakışı politikalarında esas alan partileri açıklar ve eleştirirken siyaset sosyolojisi açısından çok önemli bir siyasal tespitte bulunmuştur: “Devlet teorilerle yönetilmez” (Duverger, 1974: 369).

Muhafazakârlık

Muhafazakârlık Ne Demektir?
Muhafazakârlık kavramı Türkiye’de gene güncelleşti. Ülkemizde düşünsel alanda bir istikrar, tutarlılık, süreklilik olmadığı için birçok kavram, düşünce bir vesile ile gündeme gelir ve bir süre tartışılır, ardından unutulur, tekrar güncel hâle gelinceye kadar kaybolur gider. Bir kamuoyu araştırmasına bağlı olarak muhafazakârlıkta da böyle oldu;

Politika ve Ahlak İlişkisi

Politika ve Ahlak Nedir?
Politika ile ahlak arasındaki ilişki siyaset sosyolojisi ve felsefesinde birtakım teorisyenlerce zaman zaman dile getirilmiş ve tartışılmıştır. Siyasi doktrinlerin tarihine baktığımızda da bazı teorisyenlerin bu soruna değinmiş olduklarını görürüz. Biz burada politika ve ahlak kavramlarına özetle değindikten sonra bu iki sosyal olgu arasındaki ilişkileri ele alıp irdelemek istiyoruz. Politikaya bir kavram ve sosyal etkinlik olarak, bu sitedeki “Politika ve Sosyoloji” başlıklı makalemizde kısaca yer vermiştik.