monet_11_Imprese_Vychod_Slunce_1873.jpgmonet_18_Most_u_Argenteuil_1874.jpgrenoirs_15_bal-du-moulin-de-la-galette.jpgvan_goghs_16_la-meridienne-ou-la-sieste-dapres-millet.jpgvan_gogh_13_the-starry-night-1889.jpgbarge_haulers_18_on_the_volga_1870.jpgwilliam_turner_17_the-lake-petworth-sunset-fighting-bucks_1829.jpgmonet_13_Maky_pobliz_Argenteuil_1873.jpgmonet_17_Seina_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_20_Zena_s_destnikem_1876.jpgmonet_14_waterlily_pond_1899.jpgmonet_19_La_femme_au_metier_1875.jpgmonet_14_Dalnicni_most_v_Argenteuil_1874.jpgvan_gogh_12_seascape_at_saintes-maries.jpgmonet_22_Bulvar_Kapucinu_1873.jpgmonet_16_Promenada_1875.jpgmonet_23_Poplars_along_the_River_Epte_Autumn_1891.jpgmonet_12_Regata_v_Argenteuil_1872.jpg

Çatışma Kültüründen Uzlaşma Kültürüne Geçiş

Kültür kavramı değişik kriterlere göre sınıflandırılır ve adlandırılır. Bu sınıflandırmalarda biçimsel özellikler, kültürün nitelikleri, toplumların sosyal yapıları ve bu çerçevede olmak üzere, tarihsel, coğrafi, ekonomik, sosyal, sınıfsal ve siyasal farklılıklar, nitelikler kullanılmaktadır; örneğin dinsel kültür, feodal kültür, burjuva kültürü, bozkır kültürü, sözel kültür, ulusal kültür, siyasal kültür, Türk kültürü, yemek kültürü gibi. Dolayısıyla kültür toplumların sosyal yapılarına, ihtiyaçlarına, yaşantılarına, sosyal, siyasal ve ekonomik niteliklerine, gelişmişlik düzeylerine göre oluşmakta ve şekillenmektedir. Bu açıdan bakıldığında ve bu toplumsal niteliklerden hareket edildiğinde kültürü ayrıca “çatışma” ve “uzlaşma” kültürü biçiminde de ayırıp sınıflandırabiliriz. Aslında her toplumda ve her dönemde bir eğilim ve kültür olarak bu ikisi bir arada bulunur ve sosyal ilişkiler çerçevesinde gerek bireyler arasında gerekse gruplar, örgütler arasında hem çatışma hem de uzlaşma türü sosyal ilişkiler görülür. Bu ilişki türleri sürekli yaşanmakta, gözlenmektedir. Ama bazı dönemler var ki bu iki ilişki ve kültür türünden biri daha yoğun ve yaygın olarak toplumsal ilişkilerde baskın hâle gelmektedir.

Sözel Kültür - Yazılı Kültür

Kültür kavramı ile ilgili yapılan sınıflandırmalara başlıkta belirtilen şekilde bir sınıflandırma da eklenebilir. Kültürün tüm öğeleri söz veya yazı ile yani bir takım araçlarla ifade edilir. Aynı zamanda kültürü bunlar yaşatır, devam ettirir. Toplumların kültür tarihine bakıldığı zaman görülmektedir ki bazı toplumlarda sözel kültür, bazılarında da yazılı kültür öne çıkmaktadır. Aslında insan ilişkileri bu iki kültürü hem içermekte hem de zorunlu kılmaktadır. Bunlar birbirini bütünler ve ikisi de gereklidir. Ancak değişik nedenler, faktörler bu iki kültürden birini daha önemli ve yaygın hale getirmektedir. Bu durum öncelikle toplumların sosyal yapıları ve sosyal yaşantıları ile ilgilidir. Zaten kültür sosyal ihtiyaçlardan doğmakta ve aynı zamanda toplumların kendilerine has özelliklerini, onların kimlik ve renklerini ifade etmektedir. Bu ayrım oldukça önemlidir ve sosyolojik açıdan anlamlı nitelikler, farklılıklar içermektedir.

12 Haziran 2011 Seçimleri Üzerine

Bir sosyal bilim olarak sosyolojide en önemli güçlük, incelenen olgunun, varlığın ele alınması ve kavranmasındaki zorluktur. Yani milyonlarca insandan oluşan bütünsel toplumların gözlenebilmesi ve bu toplumlarda meydana gelen olayların, değişmelerin ölçülebilmesindeki güçlüktür. Ancak günümüzde geliştirilen anket teknikleri, istatistiksel araçlar ve hesaplamalar sosyologlara bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca bazı siyasal olaylar toplumun nabzını tutmada, onu anlama ve kavramada sosyal bilimcilere büyük imkânlar sunmaktadır. Bunların başında da çağımızın demokratik toplumlarında belli aralıklarla yapılan özgür genel siyasi seçimler gelmektedir.