van_gogh_12_seascape_at_saintes-maries.jpgmonet_17_Seina_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_22_Bulvar_Kapucinu_1873.jpgmonet_13_Maky_pobliz_Argenteuil_1873.jpgmonet_11_Imprese_Vychod_Slunce_1873.jpgvan_goghs_16_la-meridienne-ou-la-sieste-dapres-millet.jpgmonet_14_waterlily_pond_1899.jpgrenoirs_15_bal-du-moulin-de-la-galette.jpgmonet_12_Regata_v_Argenteuil_1872.jpgvan_gogh_13_the-starry-night-1889.jpgmonet_19_La_femme_au_metier_1875.jpgmonet_18_Most_u_Argenteuil_1874.jpgbarge_haulers_18_on_the_volga_1870.jpgmonet_23_Poplars_along_the_River_Epte_Autumn_1891.jpgwilliam_turner_17_the-lake-petworth-sunset-fighting-bucks_1829.jpgmonet_14_Dalnicni_most_v_Argenteuil_1874.jpgmonet_16_Promenada_1875.jpgmonet_20_Zena_s_destnikem_1876.jpg

12 Haziran 2011 Seçimleri Üzerine

Bir sosyal bilim olarak sosyolojide en önemli güçlük, incelenen olgunun, varlığın ele alınması ve kavranmasındaki zorluktur. Yani milyonlarca insandan oluşan bütünsel toplumların gözlenebilmesi ve bu toplumlarda meydana gelen olayların, değişmelerin ölçülebilmesindeki güçlüktür. Ancak günümüzde geliştirilen anket teknikleri, istatistiksel araçlar ve hesaplamalar sosyologlara bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca bazı siyasal olaylar toplumun nabzını tutmada, onu anlama ve kavramada sosyal bilimcilere büyük imkânlar sunmaktadır. Bunların başında da çağımızın demokratik toplumlarında belli aralıklarla yapılan özgür genel siyasi seçimler gelmektedir.

Türkiye’de Modernleşme ve İlköğretim: Uluslaşma, Demokratikleşme ve Sanayileşmenin Ön Koşulu Olarak İlköğretim

Modernleşme
Modernleşme, 18. yüzyıldan itibaren öncelikle Batı toplumlarında başlangıçta düşünsel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik alanlarda ardından da bunlara bağlı olarak sosyal, siyasal ve kültürel yapılarda köklü, kapsamlı değişmelerin genel adıdır. Bu süreç Avrupa’da 17. 18. ve 19. yüzyıllardaki belirli özellikler taşıyan ve daha sonra da tüm dünya ülkelerini etkileyen ve genellikle örnek alınan birbirine bağlı seyreden bir dizi sosyal değişme olgularını ifade eder. Kısaca modernleşme belli bir mekân ve zamanda, belirli nitelikler taşıyan bir sosyal değişme biçimidir.

Türkiye’de Üniversite Sorunu

Türkiye’de üniversite olgusu yaklaşık yüz elli yıldır sorun olmaya devam etmektedir. Bu bilim ve öğretim kurumu bir türlü kurumlaşamamış ve bunun temel özellikleri üzerinde bir uzlaşma sağlanamamıştır. Hâlen Türk üniversiteleri yasal temelleri, işlevleri, mali ve idari yapıları bakımından tartışılmakta ve bize göre çok önemsiz, anlamsız bazı sorunlar öne çıkarılmakta anlı şanlı bilim insanlarımız olanca ciddiyetleriyle çok ciddiye alınması gereken başka sorunları hiç gündeme getirmeden, eski medrese hocalarının yaptığı gibi,