monet_17_Seina_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_13_Maky_pobliz_Argenteuil_1873.jpgvan_gogh_13_the-starry-night-1889.jpgrenoirs_15_bal-du-moulin-de-la-galette.jpgmonet_22_Bulvar_Kapucinu_1873.jpgmonet_14_Dalnicni_most_v_Argenteuil_1874.jpgmonet_19_La_femme_au_metier_1875.jpgmonet_16_Promenada_1875.jpgmonet_12_Regata_v_Argenteuil_1872.jpgwilliam_turner_17_the-lake-petworth-sunset-fighting-bucks_1829.jpgbarge_haulers_18_on_the_volga_1870.jpgmonet_11_Imprese_Vychod_Slunce_1873.jpgmonet_18_Most_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_14_waterlily_pond_1899.jpgmonet_23_Poplars_along_the_River_Epte_Autumn_1891.jpgvan_goghs_16_la-meridienne-ou-la-sieste-dapres-millet.jpgvan_gogh_12_seascape_at_saintes-maries.jpgmonet_20_Zena_s_destnikem_1876.jpg

Türkiye’de Modernleşme ve İlköğretim: Uluslaşma, Demokratikleşme ve Sanayileşmenin Ön Koşulu Olarak İlköğretim

Modernleşme
Modernleşme, 18. yüzyıldan itibaren öncelikle Batı toplumlarında başlangıçta düşünsel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik alanlarda ardından da bunlara bağlı olarak sosyal, siyasal ve kültürel yapılarda köklü, kapsamlı değişmelerin genel adıdır. Bu süreç Avrupa’da 17. 18. ve 19. yüzyıllardaki belirli özellikler taşıyan ve daha sonra da tüm dünya ülkelerini etkileyen ve genellikle örnek alınan birbirine bağlı seyreden bir dizi sosyal değişme olgularını ifade eder. Kısaca modernleşme belli bir mekân ve zamanda, belirli nitelikler taşıyan bir sosyal değişme biçimidir.

Türkiye’de Üniversite Sorunu

Türkiye’de üniversite olgusu yaklaşık yüz elli yıldır sorun olmaya devam etmektedir. Bu bilim ve öğretim kurumu bir türlü kurumlaşamamış ve bunun temel özellikleri üzerinde bir uzlaşma sağlanamamıştır. Hâlen Türk üniversiteleri yasal temelleri, işlevleri, mali ve idari yapıları bakımından tartışılmakta ve bize göre çok önemsiz, anlamsız bazı sorunlar öne çıkarılmakta anlı şanlı bilim insanlarımız olanca ciddiyetleriyle çok ciddiye alınması gereken başka sorunları hiç gündeme getirmeden, eski medrese hocalarının yaptığı gibi,

Türkiye'de Gençlik ve Askeri Darbeler

Gençlik kavramı çok boyutludur ve bu kavramın anlam yükü oldukça fazladır. Biz burada gençliği tüm boyutları ile ele almayacağız. Bu kavramı kısaca tanıttıktan sonra esas olarak Türkiye’de gençlikle askeri darbeler arasındaki ilişkiler üzerinde durmak istiyoruz. Gençlik olgusuna biyolojik, psikolojik ve sosyolojik (demografik) açılardan yaklaşılabilir.