monet_20_Zena_s_destnikem_1876.jpgwilliam_turner_17_the-lake-petworth-sunset-fighting-bucks_1829.jpgvan_gogh_13_the-starry-night-1889.jpgmonet_11_Imprese_Vychod_Slunce_1873.jpgmonet_12_Regata_v_Argenteuil_1872.jpgmonet_18_Most_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_16_Promenada_1875.jpgrenoirs_15_bal-du-moulin-de-la-galette.jpgmonet_22_Bulvar_Kapucinu_1873.jpgvan_goghs_16_la-meridienne-ou-la-sieste-dapres-millet.jpgvan_gogh_12_seascape_at_saintes-maries.jpgmonet_14_waterlily_pond_1899.jpgmonet_13_Maky_pobliz_Argenteuil_1873.jpgmonet_23_Poplars_along_the_River_Epte_Autumn_1891.jpgbarge_haulers_18_on_the_volga_1870.jpgmonet_14_Dalnicni_most_v_Argenteuil_1874.jpgmonet_19_La_femme_au_metier_1875.jpgmonet_17_Seina_u_Argenteuil_1874.jpg

Sosyal Bütünleşme-Çözülme ve Sosyal Güven Duygusu

Sosyal bütünleşme toplumda bireylerin, farklı sosyal grupların, tabakaların, sınıfların, hatta kurumların ve statülerin fonksiyonel bağlılığı, bu öğeler arasındaki toplumsal ahengi, uyum ve uzlaşmayı ifade eder. Bütünleşme toplumu oluşturan öğelerin birbiriyle ilişkilerini, bağımlılığını içermektedir. Bu kavram toplumda farklı görev ve pozisyonları olan, bazen de çelişen bu öğelerin bir büyük “bütün” içinde yer alarak Durkheim’ın deyimiyle “organik bir dayanışma ve iş bölümü” içinde bulunmalarını anlatır.

Örtünmenin ve Yasaklamanın Sosyolojisi ve Üniversitelerimiz

Örtünme üzerine bu kadar mürekkep, ülkemiz dışında başka bir toplumda tüketilmiş midir, bilmiyorum. Bu kadar beyinsel enerji harcadığımız başka bir sorun var mı acaba? Bu konuya harcadığımız enerji ve zamanı, hayati konulardan birisi için tüketmiş olsaydık herhâlde şimdiye kadar çoktan çözmüş olurduk. Örneğin, işsizlik sorununu belki de çözerdik. Bugün türban konusunda yasal bir düzenleme yapılsa da çözülüp çözülmeyeceği gene belli değildir. İşaretler bunu gösteriyor.

Türk Modernleşmesi ile İlgili Sosyolojik Bir Değerlendirme

Türkiye’deki modernleşmenin çok değişik boyutları bulunmaktadır. Biz bu makalede daha çok sosyolojik nitelik taşıyan biri üzerinde durmak istiyoruz. Modernleşme, Batı’da geçen yüzyıllarda gerçekleşen, bizim gibi azgelişmiş ülkelerde ise daha sonra yaşanan oldukça kapsamlı, sürekli ve derinliğine bir sosyal değişme sürecidir. Dolayısıyla modernleşme, toplumda hem ekonomik, siyasal hem de sosyal değerler, düşünceler ve duygularla ilgili kültürel değişmeleri içermektedir.