william_turner_17_the-lake-petworth-sunset-fighting-bucks_1829.jpgmonet_11_Imprese_Vychod_Slunce_1873.jpgmonet_23_Poplars_along_the_River_Epte_Autumn_1891.jpgmonet_12_Regata_v_Argenteuil_1872.jpgmonet_13_Maky_pobliz_Argenteuil_1873.jpgmonet_17_Seina_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_16_Promenada_1875.jpgmonet_18_Most_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_14_waterlily_pond_1899.jpgvan_gogh_13_the-starry-night-1889.jpgmonet_14_Dalnicni_most_v_Argenteuil_1874.jpgvan_gogh_12_seascape_at_saintes-maries.jpgmonet_22_Bulvar_Kapucinu_1873.jpgbarge_haulers_18_on_the_volga_1870.jpgmonet_20_Zena_s_destnikem_1876.jpgrenoirs_15_bal-du-moulin-de-la-galette.jpgmonet_19_La_femme_au_metier_1875.jpgvan_goghs_16_la-meridienne-ou-la-sieste-dapres-millet.jpg

Örtünmenin ve Yasaklamanın Sosyolojisi ve Üniversitelerimiz

Örtünme üzerine bu kadar mürekkep, ülkemiz dışında başka bir toplumda tüketilmiş midir, bilmiyorum. Bu kadar beyinsel enerji harcadığımız başka bir sorun var mı acaba? Bu konuya harcadığımız enerji ve zamanı, hayati konulardan birisi için tüketmiş olsaydık herhâlde şimdiye kadar çoktan çözmüş olurduk. Örneğin, işsizlik sorununu belki de çözerdik. Bugün türban konusunda yasal bir düzenleme yapılsa da çözülüp çözülmeyeceği gene belli değildir. İşaretler bunu gösteriyor.

Türk Modernleşmesi ile İlgili Sosyolojik Bir Değerlendirme

Türkiye’deki modernleşmenin çok değişik boyutları bulunmaktadır. Biz bu makalede daha çok sosyolojik nitelik taşıyan biri üzerinde durmak istiyoruz. Modernleşme, Batı’da geçen yüzyıllarda gerçekleşen, bizim gibi azgelişmiş ülkelerde ise daha sonra yaşanan oldukça kapsamlı, sürekli ve derinliğine bir sosyal değişme sürecidir. Dolayısıyla modernleşme, toplumda hem ekonomik, siyasal hem de sosyal değerler, düşünceler ve duygularla ilgili kültürel değişmeleri içermektedir.

Devlet Odaklı Modernleşmenin Yetersizlikleri

Batı’da 17. yüzyıldan itibaren bilim ve teknolojide, bunlara bağlı olarak da ekonomide, sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki değişmeler “modernleşme” olarak adlandırılmaktadır. Bu süreç içinde en önemli ve belirleyici sosyal olgu şüphesiz “Sanayi Devrimi”dir.

Çok kapsamlı olan bu sosyal değişme sürecinin belirli özellikleri vardır. Burada öncelikli hedef bireyin gelişmesi, refahı ve mutluluğudur dolayısıyla bireysel hak ve özgürlüklerin genişletilmesidir.