van_gogh_12_seascape_at_saintes-maries.jpgmonet_13_Maky_pobliz_Argenteuil_1873.jpgmonet_14_Dalnicni_most_v_Argenteuil_1874.jpgmonet_11_Imprese_Vychod_Slunce_1873.jpgmonet_18_Most_u_Argenteuil_1874.jpgbarge_haulers_18_on_the_volga_1870.jpgmonet_23_Poplars_along_the_River_Epte_Autumn_1891.jpgmonet_16_Promenada_1875.jpgwilliam_turner_17_the-lake-petworth-sunset-fighting-bucks_1829.jpgmonet_17_Seina_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_19_La_femme_au_metier_1875.jpgvan_goghs_16_la-meridienne-ou-la-sieste-dapres-millet.jpgmonet_20_Zena_s_destnikem_1876.jpgmonet_12_Regata_v_Argenteuil_1872.jpgmonet_14_waterlily_pond_1899.jpgvan_gogh_13_the-starry-night-1889.jpgmonet_22_Bulvar_Kapucinu_1873.jpgrenoirs_15_bal-du-moulin-de-la-galette.jpg

Türk Modernleşmesi ile İlgili Sosyolojik Bir Değerlendirme

Türkiye’deki modernleşmenin çok değişik boyutları bulunmaktadır. Biz bu makalede daha çok sosyolojik nitelik taşıyan biri üzerinde durmak istiyoruz. Modernleşme, Batı’da geçen yüzyıllarda gerçekleşen, bizim gibi azgelişmiş ülkelerde ise daha sonra yaşanan oldukça kapsamlı, sürekli ve derinliğine bir sosyal değişme sürecidir. Dolayısıyla modernleşme, toplumda hem ekonomik, siyasal hem de sosyal değerler, düşünceler ve duygularla ilgili kültürel değişmeleri içermektedir.

Devlet Odaklı Modernleşmenin Yetersizlikleri

Batı’da 17. yüzyıldan itibaren bilim ve teknolojide, bunlara bağlı olarak da ekonomide, sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki değişmeler “modernleşme” olarak adlandırılmaktadır. Bu süreç içinde en önemli ve belirleyici sosyal olgu şüphesiz “Sanayi Devrimi”dir.

Çok kapsamlı olan bu sosyal değişme sürecinin belirli özellikleri vardır. Burada öncelikli hedef bireyin gelişmesi, refahı ve mutluluğudur dolayısıyla bireysel hak ve özgürlüklerin genişletilmesidir.