van_gogh_13_the-starry-night-1889.jpgmonet_13_Maky_pobliz_Argenteuil_1873.jpgmonet_20_Zena_s_destnikem_1876.jpgvan_goghs_16_la-meridienne-ou-la-sieste-dapres-millet.jpgmonet_18_Most_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_17_Seina_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_11_Imprese_Vychod_Slunce_1873.jpgbarge_haulers_18_on_the_volga_1870.jpgmonet_22_Bulvar_Kapucinu_1873.jpgwilliam_turner_17_the-lake-petworth-sunset-fighting-bucks_1829.jpgmonet_23_Poplars_along_the_River_Epte_Autumn_1891.jpgmonet_19_La_femme_au_metier_1875.jpgmonet_12_Regata_v_Argenteuil_1872.jpgmonet_16_Promenada_1875.jpgmonet_14_waterlily_pond_1899.jpgmonet_14_Dalnicni_most_v_Argenteuil_1874.jpgrenoirs_15_bal-du-moulin-de-la-galette.jpgvan_gogh_12_seascape_at_saintes-maries.jpg

İnsan Şiddet Uygulayan Varlıktır

- Hocam, siz 1987 yılında Milliyet Gazetesi’nde “Düşünenlerin Düşünceleri” sütununda şiddet olgusu ile ilgili bir makale yazmışsınız. Orada özetle, bir yandan herkesin ve her ülkenin şiddet olaylarından şikâyet ettiğini, bir yandan da sosyal ve kültürel hayatta şiddeti körükleyen yayınlara, filmlere, televizyon programlarına bolca yer verildiğini ve bunun büyük bir çelişki olduğunu belirtmişsiniz. Aradan otuz yıl geçmiş, bahsettiğiniz durumla ilgili bir değişme görüyor musunuz? (1)

Ne yazık ki pozitif bir değişiklik yok. Bunca yıl sonra geriye dönüp baktığımız zaman toplumsal ve bireysel uygulamalarda hiçbir olumlu gelişmenin olmadığını görüyoruz. Hatta otuz yıl sonra şiddet eylemlerinin azalması bir yana, şiddetin âdeta sosyal bir salgın hâline geldiğini, taklit mekanizması ile yaygınlaştığını, şiddet araçlarının, yöntemlerinin çeşitlendiğini, konuların zenginleştiğini, üstelik kitlesel şiddet eylemlerinin faturasının hem bireysel hem de toplumsal alanda olmak üzere zamanla yükseldiğini fark ediyoruz.

İbn Haldun Üzerine

İbn Haldun Kimdir?

İslam düşüncesi ve uygarlığı ile ilgili olarak, başta sayılabilecek örneğin on düşünür ve bilim insanı belirlense İbn Haldun ilk beşin içinde yer alacak kişilerden birisidir. Önemi, değeri Doğu’da ve Batı’da uzun süre fark edilmese de, bu gerçek günümüzde anlaşılmış ve hakkı teslim edilmiştir. Şimdi, kim olduğunu özetle anlatmaya çalışalım.

İbn Haldun (Muhammed bin Abdurrahman İbn Haldun) Yemen’in Hadramut ilçesinden Endülüs’e, oradan da III. Ferdinand’ın İspanya’yı ele geçirmesi sebebiyle Tunus’a göç eden Arap asıllı soylu ve kültürlü bir ailenin ferdi olarak 1332’de Tunus’ta doğmuştur. Asıl adı Abdurrahman, babasının adı Muhammed, ama o dedesinin adını (Haldun) kullanmıştır. İlk ve temel bilgilerle dini bilgileri, dersleri babasından almış, ayrıca Zeytuniye Medresesinde öğrenim görmüş ve Ebu Abdullah Ensari’den, El Hasayidi’den, İbn Abbali’den din ve din bilimleri, Arap dili ve edebiyatı, felsefe başta olmak üzere çeşitli dersler almıştır.

Eğitim Fakülteleri ve TEOG Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı eylül ayı ortalarında, TEOG sınavlarının kaldırıldığını kamuoyuna açıkladığı günün akşamı, en popüler olan haber kanallarından üçünün saat dokuzdan sonra haftanın beş gününde düzenledikleri haber-tartışma programlarını değiştirerek, aralıklarla izledim. Programlarda o akşam sadece TEOG sınavlarının kaldırılmış olmasının doğruluğu, yanlışlığı, gerekçesi ve benzeri sorunlar tartışılıyordu. Her kanalda üç dört konuk tartışmacı vardı. Tartışmacıları, uzmanları başka programlardan da artık tanıyorduk. Bu konudaki teamüle göre tartışma programlarında genellikle gündeme getirilen konunun uzmanları veya bu soruna özel ilgisi olan kimseler ilgili kanalca konuk olarak davet ediliyor ve onlar sorunu değişik boyutları ile karşılıklı tezler, görüşler çerçevesinde ele alıp irdeliyorlar. Bu kez böyle yapılmamış. Her üç kanaldaki tartışmalara katılanlar teknik ve meslek olarak farklı alanlardan-mesleklerden kişilerden seçilmiş. Örneğin bunların arasında hukukçular, iktisatçılar, uluslararası ilişkiler uzmanları gibi kimseler vardı, ama meslekten eğitimciler yoktu.