van_goghs_16_la-meridienne-ou-la-sieste-dapres-millet.jpgvan_gogh_13_the-starry-night-1889.jpgmonet_23_Poplars_along_the_River_Epte_Autumn_1891.jpgmonet_18_Most_u_Argenteuil_1874.jpgwilliam_turner_17_the-lake-petworth-sunset-fighting-bucks_1829.jpgrenoirs_15_bal-du-moulin-de-la-galette.jpgbarge_haulers_18_on_the_volga_1870.jpgmonet_14_Dalnicni_most_v_Argenteuil_1874.jpgmonet_17_Seina_u_Argenteuil_1874.jpgmonet_14_waterlily_pond_1899.jpgmonet_13_Maky_pobliz_Argenteuil_1873.jpgvan_gogh_12_seascape_at_saintes-maries.jpgmonet_22_Bulvar_Kapucinu_1873.jpgmonet_16_Promenada_1875.jpgmonet_11_Imprese_Vychod_Slunce_1873.jpgmonet_12_Regata_v_Argenteuil_1872.jpgmonet_20_Zena_s_destnikem_1876.jpgmonet_19_La_femme_au_metier_1875.jpg

İbn Haldun Üzerine

İbn Haldun Kimdir?

İslam düşüncesi ve uygarlığı ile ilgili olarak, başta sayılabilecek örneğin on düşünür ve bilim insanı belirlense İbn Haldun ilk beşin içinde yer alacak kişilerden birisidir. Önemi, değeri Doğu’da ve Batı’da uzun süre fark edilmese de, bu gerçek günümüzde anlaşılmış ve hakkı teslim edilmiştir. Şimdi, kim olduğunu özetle anlatmaya çalışalım.

İbn Haldun (Muhammed bin Abdurrahman İbn Haldun) Yemen’in Hadramut ilçesinden Endülüs’e, oradan da III. Ferdinand’ın İspanya’yı ele geçirmesi sebebiyle Tunus’a göç eden Arap asıllı soylu ve kültürlü bir ailenin ferdi olarak 1332’de Tunus’ta doğmuştur. Asıl adı Abdurrahman, babasının adı Muhammed, ama o dedesinin adını (Haldun) kullanmıştır. İlk ve temel bilgilerle dini bilgileri, dersleri babasından almış, ayrıca Zeytuniye Medresesinde öğrenim görmüş ve Ebu Abdullah Ensari’den, El Hasayidi’den, İbn Abbali’den din ve din bilimleri, Arap dili ve edebiyatı, felsefe başta olmak üzere çeşitli dersler almıştır.

Eğitim Fakülteleri ve TEOG Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı eylül ayı ortalarında, TEOG sınavlarının kaldırıldığını kamuoyuna açıkladığı günün akşamı, en popüler olan haber kanallarından üçünün saat dokuzdan sonra haftanın beş gününde düzenledikleri haber-tartışma programlarını değiştirerek, aralıklarla izledim. Programlarda o akşam sadece TEOG sınavlarının kaldırılmış olmasının doğruluğu, yanlışlığı, gerekçesi ve benzeri sorunlar tartışılıyordu. Her kanalda üç dört konuk tartışmacı vardı. Tartışmacıları, uzmanları başka programlardan da artık tanıyorduk. Bu konudaki teamüle göre tartışma programlarında genellikle gündeme getirilen konunun uzmanları veya bu soruna özel ilgisi olan kimseler ilgili kanalca konuk olarak davet ediliyor ve onlar sorunu değişik boyutları ile karşılıklı tezler, görüşler çerçevesinde ele alıp irdeliyorlar. Bu kez böyle yapılmamış. Her üç kanaldaki tartışmalara katılanlar teknik ve meslek olarak farklı alanlardan-mesleklerden kişilerden seçilmiş. Örneğin bunların arasında hukukçular, iktisatçılar, uluslararası ilişkiler uzmanları gibi kimseler vardı, ama meslekten eğitimciler yoktu.

Uygar İnsanın Doğadan Kopuş Süreci Hızlandı

Kültür ve Uygarlık Yaratan Varlık

İnsan, yeryüzündeki diğer canlılardan farklı olarak kültür ve uygarlık yaratan bir varlıktır. İnsanoğlu ihtiyaçlarını giderirken, yani beslenme, barınma, soyunu devam ettirme, güvenliğini sağlama ve diğer psikososyal ihtiyaçlarını tatmin etme çerçevesinde, bu faaliyetlerini yürütürken aynı zamanda kültür ve uygarlık oluşturur. Coğrafya ve zaman faktörlerine bağlı olarak farklı toplumlar kendi yapı ve yaşayış koşullarına bağlı olarak farklı kültürler yaratmışlardır. Belirli toplumların geliştirdikleri kültürler de, belli bir gelişme ve evrim aşamasından sonra uygarlık aşamasına ulaşmaktadır.